• Recognised Under 2F & 12B of UGC ACT 1956
    Awarded 'Best College (Rural)' by SRTMU, Nanded

  • ISO 9001:2015 Certified Institue
    sgbmpurna@yahoo.com 02250507909

STUDENTS / STUDENT ANTIRAGGING COMMITTEE

 (Anti-Ragging Committee)
रॅगिंग प्रतिबंधक समिती


डॉ. के. राजकुमार

प्राचार्य

प्रमुख

डॉ. जी. डी . कुरूंदकर

उपप्राचार्य

सदस्य

डॉ. एस. डी. कापसे

उपप्राचार्य

सदस्य

डॉ. व्ही. एस. पवारसमन्वयक, विद्यार्थी विकास कक्ष

सदस्य

डॉ. (श्रीमती) पी. वाय्. गंगासागरसमन्वयक, एन. एस. एस

सदस्य

श्री. यु. पी. मिटकरी

पर्यवेक्षक (कनिष्ठ महाविद्यालय )

सदस्य

श्री. . एन. खराटे

उपप्राचार्य( व्यवसाय अभ्यासक्रम )

सदस्यसर्वोच्च न्यायालय, U.G.C. and M.H.R.D. यांच्या निर्देशानुसार सर्व विद्यार्थ्यानी प्रवेशाच्या वेळी अॅंटी रॅगिंग संदर्भात ऑनलाइन हमीपत्र भरणे बंधनकारक आहे. त्याकरिता www.amanmovement .org किंवा   www.antiragging.in या वेबसाइटवर माहिती भरण्याची सर्व प्रक्रिया दिली आहे.