• Recognised Under 2F & 12B of UGC ACT 1956
    Awarded 'Best College (Rural)' by SRTMU, Nanded

  • ISO 9001:2015 Certified Institue
    sgbmpurna@yahoo.com 02250507909

NOTICE / NOTICE

दि.22.01.2022

    सुचना


क.महाविद्यालयातील

सर्व शिक्षकांना कळविण्यात येते की,

इयत्ता अकरावी व बारावीचे वर्ग 

दि. 24 जानेवारी 2022 पासून मा. जिल्हाधिकारी यांच्या लेखी  परिपत्रकानुसार सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. तरी सर्व शिक्षकांनी दि.

 24 .01.2022 पासून  महाविद्यालयीन वेळेत उपस्थित राहुन वेळापत्रकानुसार नियमित तासिका घ्याव्यात

            प्राचार्य